របៀបរៀបចំផែនការសកម្មភាពនៃក្តីស...

ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យយោងតាមសៀវភៅដ៏ល្បីល្បាញបានប្រាប់អំពីជំហានសំខាន់ៗចាប់...

សហគ្រិន​មិនគួរ​ចាប់ផ្ដើម​ធ្វើអ...

មានមនុស្សមួយចំនួនតែងតែគិតថា ម្ចាស់អាជីវកម្ម ឬសហគ្រិន គឺជាមនុស្សម្នាក...

កំហុសក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្...

ការចាប់ផ្តើមធ្វើអាជីវកម្មអាចជួបនឹងហានិភ័យ ឬភាពជោគជ័យ គឺមិនមែនសុទ្ធតែអា...

បន្តក្ដីស្រម៉ៃរបស់អ្នក​

អាយុរបស់​មនុស្ស​ម្នាក់ៗថ្វីត្បិត​តែ​វា​គ្រាន់​តែ​ជា​លេខ​ ប៉ុន្តែ​ហាក់​...

រៀបចំសៀវភៅ​ផែន​ការ​អាជីវកម្ម

នៅ​ពេល​​ដែល​យើង​មាន​គំនិត​ចង់​ចាប់​ផ្ដើម​​ចូល​ប្រលូក​ នៅ​ក្នុង​ការធ្វើ...

ហេតុ​អ្វី​សហគ្រិនមិន​ហ៊ាន​ផ្ដើ...

នៅ​ពេល​សួរ​ដល់​រឿង​ការងារ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​និយាយ​ថាចង់​មាន​មុខរបរ​ខ្លួន...

ស្វែងរកដៃគូសាកសមក្នុង​អាជីវកម្...

ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មជា​រឿង​មួយ​ពិបាកណាស់ទៅហើយ ប៉ុន្តែ​បើដើរតែម្នាក់​ឯង​គ...

តើអ្នកត្រៀមខ្លួន​ហើយ​ឬនៅ​ដើម្ប...

ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្លួនឯងមិនខុសពីត្រូវពាក់មួកច្រើនពណ៌ផ្សេងគ្នានៅលើក្បា...

ធ្វើដូចម្ដេចកុំឲ្យ​បរាជ័យក្នុង...

គ្មានសហគ្រិនណាម្នាក់អាចជៀសផុតពីការបរជ័យនោះឡើយ បើសិនអ្នកមានគំនិតខ្លាចក្...

អត្ថបទថ្មីៗ

video

The Lord of the Rings: The Ret...

ទាញយក|Download សង្ខេបរឿង|Synopsis The final confrontation betwee...
video

The Lord of the Rings: The Two...

ទាញយក|Download សង្ខេបរឿង|Synopsis While Frodo and Sam, now accom...
video

The Lord of the Rings: The Fel...

ទាញយក|Download សង្ខេបរឿង|Synopsis An ancient Ring thought lost f...
video

Doctor Strange

ទាញយក|Download សង្ខេបរឿង|Synopsis Marvel's "Doctor Strange" foll...
video

Moana (2016)

ទាញយក|Download សង្ខេបរឿង|Synopsis Moana Waialiki is a sea voyagi...