គម្ពីរទី១របស់ខុងជឺ (សៀវភៅនៃការ...

សៀវភៅនេះ​ចែង​អំពី​ការ​ផ្ទេរ​កម្មសិទ្ធិ​មរតក។ វា​ជា​គម្ពីរ​ដែល​ជនជាតិ​ច...

ទស្សនៈរបស់ ថូម៉ាស់ ភេន

លោក ថូម៉ាស់ ភេន Thomas Paine ( ១៧៣៧-១៨០៩ នៃគ.ស.​ ) ជាបិតាស្ថាបនិកម្នាក...

ទស្សនៈរបស់ ម៉ុងតេគីយឺ

លោក​​ម៉ុងតេគឺយឺ (Montesquieu ១៦៨៩-១៧៥៥ នៃគ.ស.​) ជាទស្សនវិទូនយោបាយ ជាអ្...

ពលរដ្ឋល្អក្នុងវិថីជីវិតប្រជាធិ...

ពាក្យថា ពលរដ្ឋ (Citizen) តាមវចនានុក្រមខ្មែរ ប្រែថា ពលរបស់រដ្ឋ, ពលអាស្រ...

ទស្សន​របស់​លោកអាណាស៊ីមែនឌ័រ និ...

តាឡែស​មានសិស្ស​ម្នាក់ឈ្មោះ​អាណាស៊ី​មែនឌ័រ (Anaximander) ដែល​បានកើត​ន...

ទស្សនរបស់លោក ពីតាហ្គ័រ

ពីតាហ្គ័រ​ (pythagoras) ជាទស្សនវិទូ​ដ៏ល្បីល្បាញបំផុត​ម្នាក់​ក្នុង​ចំ...

ទស្សនរបស់លោក ហេរ៉ាគ្លីត

ហេរ៉ាគ្លីត (Heraclitus) ៥៤០?-៤៨០? មុន គ.ស ជា​ទស្ស​នវិទូ​ក្រិច​ដែល​ជឿ...

ទស្សនៈពុទ្ធសាសនា

ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា​ ទ្រឹស្តី​អរិយ​សច្ចៈ គឺជា​ទ្រឹស្តី​កំពូល​មួយ។ ...

លិ​ទ្ធិ​កុ​ម្មុយ​និ​ស្ដ

លិ​ទ្ធិ​កុ​ម្មុយ​និ​ស្ដ​គឺជា​ចលនា​សង្គម​នយោបាយ​មួយ (Sociopolitical) ...

ក្លេអូប៊ុល

ក្លេអូប៊ូល (CLEOBULUS) ជាទស្សនវិទូក្នុងជំនាន់សូឡុង។ អាយុរបស់គាត់ប្រហាក...

អត្ថបទថ្មីៗ

video

The Lord of the Rings: The Ret...

ទាញយក|Download សង្ខេបរឿង|Synopsis The final confrontation betwee...
video

The Lord of the Rings: The Two...

ទាញយក|Download សង្ខេបរឿង|Synopsis While Frodo and Sam, now accom...
video

The Lord of the Rings: The Fel...

ទាញយក|Download សង្ខេបរឿង|Synopsis An ancient Ring thought lost f...
video

Doctor Strange

ទាញយក|Download សង្ខេបរឿង|Synopsis Marvel's "Doctor Strange" foll...
video

Moana (2016)

ទាញយក|Download សង្ខេបរឿង|Synopsis Moana Waialiki is a sea voyagi...