ធ្វើម៉េចទើប​​អាច​ចងចាំ​៩០%នៃអ្...

តើអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់ឲ្យខ្លួនឯង​រៀន​ចេះចាំបានលឿនឬទេ? មិនថាអ្នករៀនភាស...

គុណសម្បត្តិ​របស់​អ្នក​ដឹកនាំ

អ្នក​ដឹកនាំ​ត្រូវមាន​ សុខភាព សមត្ថភាព និង​គុណ​ធម៌​ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី​...

ហេតុផលដែល​​ធ្វើ​ឲ្យ​​អ្នក​បរាជ...

មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​បាន​ចំណាយ​ពេល​ពេញ​មួយ​ជីវិត​​ ដើម្បី​ពង្រឹង​អាជីព និង​ប...

ជំនាញបីសំខាន់សម្រាប់ទទួលជោគជ័យ...

Cognitive Skill ជាជំនាញដែលទាក់ទង​នឹង​ការប្រើប្រាស់ខួរក្បាល​សម្រ...

របៀបគិតតាមបែបទស្សនវិទូ

ទស្សនវិទូរមែងមានវិចារញាណជ្រាលជ្រៅជាងមនុស្សធម្មតាទូទៅ ដើម្បីស្រាវជ្រា...

វិធីសាស្រ្ត​អានបានលឿន

មិនថា​អ្នកមិនចូលចិត្ត​អាន​ច្រើន ឬក៏​អ្នកមិនមានពេល​វេលាច្រើន​ដើម្បីអាន ...

ហេតុអ្វីបានជាអ្នក​មិនចូលចិត្តអ...

ទោះបីជាការអានជារឿងមួយ​មិនសូវ​ជាពេញនិយម​ប៉ុន្មានសោះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ​យើ...

ចិត្តវិទ្យាគឺជាអ្វី ?

ចិត្តវិទ្យា​ (Psychology) មានឫសស័ព្ទមកពីភាសាក្រិកពាក្យថា "Psyche" មា...

ធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចបង្កើន​ភាពឆ្លា...

ឆ្លាត​គឺចង់សម្ដៅទៅលើ​សមត្ថភាព​ក្នុងការ​រៀនអ្វីមួយ​បាន​ឆាប់រហ័ស ការរៀនច...

ច្បាប់ ២០នាទី ព/យ

ច្បាប់ ២០នាទី ព/យ... ធ្លាប់ស្គាល់ឬទេ? ខ្ញុំ​សូម​ប្រាប់អ្នក​ថា ប្រសិនបើ...

អត្ថបទថ្មីៗ

video

The Lord of the Rings: The Ret...

ទាញយក|Download សង្ខេបរឿង|Synopsis The final confrontation betwee...
video

The Lord of the Rings: The Two...

ទាញយក|Download សង្ខេបរឿង|Synopsis While Frodo and Sam, now accom...
video

The Lord of the Rings: The Fel...

ទាញយក|Download សង្ខេបរឿង|Synopsis An ancient Ring thought lost f...
video

Doctor Strange

ទាញយក|Download សង្ខេបរឿង|Synopsis Marvel's "Doctor Strange" foll...
video

Moana (2016)

ទាញយក|Download សង្ខេបរឿង|Synopsis Moana Waialiki is a sea voyagi...